Meny Lukk

Frontpaneler

Frontpaneler er ofte sentrale i den visuelle utformingen av et produkt og en viktig del av produktets identitet.

frontpaneler
Frontpaneler

Panelet er typisk utformet for å gi instruksjoner om hvordan produkter brukes, i tillegg til at de ofte inneholder logoer eller andre identitetsbærende elementer. Frontpaneler brukes mye i maritim industri, mekanisk industri og i ulike former for digitale produkter.

Utforming

Frontpaneler brukes ofte innenfor digitale eller mekaniske styrings-systemer. Det er vanlig å kombinere grafiske elementer med lysdioder, elektroniske visningstavler eller mekaniske brytere i frontpaneler. Materialet som benyttes er ofte gjennomsiktig, noe som kan utnyttes i såkalt bak-belyste løsninger.

lexan
Lexan panel

Materialvalg

Materialet som benyttes i frontpaneler er vanligvis polyester eller polykarbonat, også kalt lexan. Lexan er laget for å tåle ekstreme påkjenninger over lang tid. Variantene vi benytter er vanligvis tynne og derfor fleksible, slik at de kan brukes sammen med underliggende trykk-knapper. Vi fører også tykkere varianter av polykarbonat som er stivere og har høy slagstyrke.

Det stilles normalt strenge krav til materiell slitestyrke, da frontpaneler skal tåle gjentatt bruk ute og/eller inne. Den mekaniske belastningen i form av repetitiv bruk over produktets levetid kan forsterkes av kjemiske forhold i miljøet hvor produktet benyttes, eller av vær og vind. Paneler som benyttes i maritime miljøer vil i tillegg ofte være utsatt for saltvann.

trykking av frontpaneler
Trykking av frontpaneler

Fargekrav

Det stilles gjerne strenge krav til kvalitet i fargene både av hensyn til produktenes identitet og med hensyn til å opprettholde funksjonelle krav over lang tid, for eksempel i møte med direkte sollys.

Frontpaneler kan typisk være trykket på baksiden av materialet for å øke den mekaniske slitestyrken og beskytte trykket mot slitasje eller kjemisk påvirkning. Det er også mulig å benytte såkalt overlaminering for å oppnå bedre beskyttelse og økt levetid.